Huishoudelijk reglement

Versie 1.0 – 23/3/2018

Door te voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap ontlast het lid of kandidaat-lid het Bestuur van Vespaclub Grobbendonk vzw van alle verantwoordelijkheid in geval van ongevallen of schade veroorzaakt voor, tijdens of na een clubactiviteit in de breedste zin van het woord.

Een nieuwe versie van dit huishoudelijk reglement vervangt alle voorgaande versies. Versie en datum staan altijd bovenaan het reglement.

Door het lidmaatschap verklaart een lid zich akkoord met de volgende voorwaarden:

Sinds 2016 en unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering heeft de vzw het maximaal toegelaten aantal leden vastgelegd op 50.

Lid worden van Vespaclub Grobbendonk vzw:


Wet op de privacy
De persoonsgegevens die u ons bezorgt via het inschrijvingsformulier, worden noodzakelijkerwijs verwerkt overeenkomstig artikel 5c van de Wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de Wet van 11 november 1998 (hierna de Wet op de privacy genoemd). U heeft het recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kan zich daarvoor wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres van de vereniging. Met het oog op een volledige ledenservice, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan handelaars met wie wij samenwerken en die korting geven aan aangesloten leden. Deze info mogen zij louter gebruiken ter controle van het lidmaatschap, en niet voor publiciteitsdoeleinden. Uw gegevens zullen nooit doorgegeven worden voor marketing- of andere publicitaire doeleinden. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te 1000 Brussel, Hoogstraat 139.